Visioner og indsatsområder

Nakskov er en smuk gammel købstad og en moderne industri- og havneby. Når vi udvikler vores by, så gør vi det med en række visioner for øje og mærker efter om det bringer os tættere på den by som vi ønsker os.

 

Italesættelsen

Fødevarerne

Turismen

Børn og unge

Visuelt udtryk

Italesættelsen handler om at synliggøre, både over for os selv og vores gæster, de kvaliteter, som vi ikke behøver udvikle, fordi de allerede er her, nogle gange skal man bare lokke øjnene op fra fødderne, med et nyt træ eller et informerende skilt, for at genopdage vores smukke by. 

Vi har i landets bedste landbrugsjord tradition for at dyrke Fødevarer af høj kvalitet, øen er fuld af moderne gastronomiske oplevelser, som købstaden traditionelt har dannet handelsramme om.

Turisterne elsker at komme til Nakskov og vi elsker at have besøg. Vi skal være endnu bedre til at fortælle om byen, vi skal være lokale ambassadører og vi skal forme byen så den understøtter cykelturisme, krydstogtsgæster og ferieturister. 

Børn og unge er byens fremtid - og skal selvfølgelig føle tilhørsforhold og glæde ved at bo og være i byen, og finde inspiration til at bruge byens rum. 

Vi elsker vores by og ved hvor dejligt her er - men det er ikke altid man lige kan se det. Ved at bruge det Visuelle udtryk, særligt i jubilæumsåret, kan vi pynte vores by med træer, blomster, ny maling på stakittet og smil på læben. Den gode stemning smitter.

 

 

Projektideer

 

Med baggrund i de visioner vi har for Nakskov er vi kommet frem til følgende hovedemner, som vi ønsker at prioritere gennem byrumsmidlerne. Under nogle af hovedemnerne finder du konkrete underprojekter.

Du kan indsende dine egne forslag til konkrete underprojekter her - eller stemme på dem du synes er gode.

 
 

Hold musen over stemmeknapperne for at stemme

 stemmeknap

 

Byens gader, stræder, pladser og Axeltorv

 

 
10
Stemmer...


Nakskov er en flot middelalderkøbstad, med en lang række kulturhistoriske bygninger og miljøer. Dem skal vi selvfølgelig passe godt på. Byrum som Axeltorv indbyder til aktiviteter og kan formes til bedre at understøtte byens behov, også i 2016.

 
 
 
 
 
Legedyr i bybilledet

Legedyr i bybilledet

Legedyr i indfarvet beton opstilles i bybilledet – designet af Palle Lindau.

 
10
Stemmer...
Fugleskulptur “Et Flygtigt Øjeblik”

Fugleskulptur “Et Flygtigt Øjeblik”

Skulpturen som bl.a. er lavet af Palle Lindau, kan ses i Rewentlowparken hele denne sommer. Den opstilles f.eks. omkring havnen eller fjorden.

 
4
Stemmer...
Bevarende lokalplan for bymidten

Bevarende lokalplan for bymidten

Nakskov rummer mange kulturhistoriske bygninger, med arkitektoniske stilarter fra mange forskellige tidsperioder – en vigtig del af byens udtryk der værdsættes af vores turister og os selv. Der udarbejdes en samlet, bevarende lokalplan for bymidten, der søger at tilbageføre og bevare de kulturhistoriske æstetiske værdier, ved bygningernes facader, vinduer, tagkonstruktioner, mv.

 
31
Stemmer...

Rekreativt havneområde

Rekreativt havneområde

Et rekreativt havneområde, med inspiration fra Slotsbryggen i Nykøbing, hvor man ad en trappe kan komme helt ned til vandet og få fusserne i.

 
31
Stemmer...
Livets gang på torvet

Livets gang på torvet

Gennem en række popup-projekter undersøges konkrete potentialer for brug af torvet som byrum, til bl.a. fester, arrangementer og andre events.
Budget: 100.000

 
32
Stemmer...

Opfriskning af byens visuelle udtryk

Opfriskning af byens visuelle udtryk

Byens visuelle udtryk opfriskes, plakatsøjler males og istandsættes, gamle offentlige hegn o.l. udskiftes eller istandsættes, f.eks. ved springvandet ved stationen.

 
30
Stemmer...

Samarbejde med Caféer

Samarbejde med Caféer

Der arbejdes på at tiltrække café-kæder til Axeltorv, der egner sig perfekt til udeservering i torvets smukke miljø.

 
33
Stemmer...

Turisme

 

 
11
Stemmer...


Cykelturister kan få stor betydning for en by som Nakskov og resten af Lolland. Sidste år omsatte feriecyklisterne i Tyskland for 10 mia Euro - eller mere end den samlede danske turismeomsætning. Derfor er det oplagt at se nærmere på hvordan det overordnede cykelrutenet på Lolland kan akkumulere mere byliv og større afledt økonomi. Det er oplagt at de nationale cykelruter præsenterer det bedste af Lolland og bringer cykelturisterne helt ind i hjertet af byerne, hvor deres tilstedeværelse skal gøre det lettere at få økonomien til at hænge sammen i offentlige og private turismerelaterede investeringer.

Krydstogt i Danmark er den eneste turismeform som sidste år oplevede vækst i Danmark. Lige udenfor fjorden findes landets tætteste trafik af krydstogtsskibe. Markedet er i kraftigt vækst, og under stor forandring. Nakskov har med cruisenakskov.dk lanceret en krydstogtssatsning, og byen kan med fordel formes så krydstogtsgæsterne får den bedste oplevelse. 

 
 
 
Lienlund Cykeludlejning

Lienlund Cykeludlejning

Udlejning af cykler ved Lienlund, hvor der er direkte adgang til Ringstien. Billig dagspris på cyklerne med let betalingsmulighed. Ophæng af brochurer med kort over stien og andre seværdigheder. Skiltning på Rødbyvej. Evt. etablering af café/ishus til turister. Der er allerede en glimrende parkeringsmulighed, toiletter og børnevenligt miljø.

 
12
Stemmer...

Legeplads i byrummet

Legeplads i byrummet

Et kreativt byrum som byder børn op til leg – en legeplads. Evt kombineret med et andet omtalt projekt med “møbler” i byrummet. En synlig bynær legeplads,  med skønne omgivelser og evt mulighed for at købe en kop kaffe, kunne måske tiltrække lokale som turister til byen.

 
31
Stemmer...

Sightseeing med hestevogn

Sightseeing med hestevogn

Etablering af hestevognskørsel i for turister i højsæson/sommermånederne. Dyrehavsbakken har haft det i mange år, og med naturen hernede, er der vist ingen tvivl om, at det vil være en skøn udflugt. Også velegnet til ældre turister, der gerne vil se området. Ifølge Nakskov Lokalhistoriske Arkiv kunne man i 1915 leje en hestevogn til udflugter. Det er her billedet er fra.

 
9
Stemmer...

Genetablering af jernbanespor

Genetablering af jernbanespor

I samarbejde med Regionstog genetableres jernbanespor til havnen, således at krydstogtsgæster i fremtiden kan stige direkte ombord på veterantog fra Museumsbanen.

 
22
Stemmer...

Koncert/kulturhus

 

 
12
Stemmer...


Et vigtigt indsatsområde er byens unge og i denne sammenhæng er der et stort ønske om et godt spillested for koncerter og andre ungdomsaktiviteter. 

 
 
 
 
 
Toldboden som kulturhus

Toldboden som kulturhus

Under hjemve-festival afprøves Toldboden som kulturhus, med pop-up restauranter med lollandske fødevarer.

 
73
Stemmer...
Den gamle musikskole

Den gamle musikskole

I Klostergade i Nakskov har kommunen nogle bygninger der tidligere har været anvendt som musikskole og bibliotek – disse kunne, med deres centrale placering, med fordel ombygges til Koncert- og kulturhus.

 
20
Stemmer...
Dronningens Pakhus

Dronningens Pakhus

Dronningens Pakhus kan ved en renovering indrettes til koncert/kulturhus, som kan administreres af byens foreninger.

 
32
Stemmer...

Den gamle svømmehal

Den gamle svømmehal

Ved etableringen af den nye svømmehal står der nu en gammel hal tilbage, som kan indrettes til koncerthus, med højt til loftet.

 
26
Stemmer...

Italesættelse

 

 
4
Stemmer...


Italesættelsen handler om at synliggøre, både over for os selv og vores gæster, de kvaliteter, som vi ikke behøver udvikle, fordi de allerede er her, nogle gange skal man bare lokke øjnene op fra fødderne, med et nyt træ eller et informerende skilt, for at genopdage vores smukke by.

 
 
 
 
Langø Fiskekuttere i Nakskov havn

Langø Fiskekuttere i Nakskov havn

En af vores kilder til lokale fødevarespecialiteter og lokalkulturelle særkender er fiskerilandsbyen Langø, på sydsiden af Nakskov havn. Med et sushi arrangement på Nakskov havn, hvor en populær dansk kok tryller lækre retter frem, viser vi en anden side af virkeligheden i Nakskov.

 
22
Stemmer...

Byjubilæumsprojekter

 
 

Et byrum eksisterer i kraft af de aktiviteter, der arrangeres i det. Derfor virker det for os naturligt at afsætte en del af byrumsmidlerne, til arrangementer, udstillinger, koncerter, festivaller og andre småprojekter til realisering til og i anledning af købstadens 750 års jubilæum i 2016. 
Indsend dine forslag til projekter, som bør finansieres her. 

 
 
 
 
Rigtig beskæring af træer i byen

Rigtig beskæring af træer i byen

Kirsebærtræerne ved sportshallen på Bregnevej er det mange tørre grene, de har været så smukke når de blomstrer, nu er de halvvisne. Kunne godt tænke mig de blev beskåret (rigtigt og ikke bar skåret af tilfældigt) så vi igen kan nyde dem når de blomstrer.

 
3
Stemmer...

”Gå-selv” byvandring

”Gå-selv” byvandring

Der udarbejdes en byvandrings-folder med historier fra Nakskov. Folderen kan hentes på nettet. En rute gennem byen markeres i folderen. Samtidig findes en form for markering i vejen, f.eks. Nakskovs byvåben. Teksten udarbejdes af lokalarkivet, turistbureauet og Museum Lolland-Falster.
Pris: 50.000 til markering i vejen.

 
22
Stemmer...

Byen som opholdsrum

Byen som opholdsrum

Der opsættes liggestole/opholdsmøbler af træ på udvalgte steder i byen, hvor der er grønt eller en god udsigt. Lokale og turister kan slå sig ned og nyde Nakskov

 
21
Stemmer...

Historiske vejskilte

Historiske vejskilte

Der opsættes vejskilte med en historisk forklaring på udvalgte gader i den indre by. Lokale og turister vil kunne orientere sig bedre om byens historie. Teksten udarbejdes af lokalarkivet/Museum Lolland-Falster.
Pris: ca. 50.000 kr.

 
28
Stemmer...

Fotoudstilling Lollands Sjæl

Fotoudstilling Lollands Sjæl

Vi er en gruppe fotoentusiaster, som har sat os sammen om at skabe en fotoudstilling i anledning af Nakskovs 750 års købstadsjubilæum i 2016. Vi er på jagt efter gode billeder og vi vil gerne invitere dig til at være med til at bidrage til udstillingen. Vi sætter barren højt og vi vil lægge vores kræfter i virkelig at lave en spændende og flot udstilling, der bliver en fængende visuel oplevelse, som fortæller historien om Lollands sjæl.

 
8
Stemmer...

Det enige Nakskov

 

Byrumsprogrammet er udarbejdet af følgende foreninger og instanser

nhe 

rotarylogo nakskovnu-logo-01 vinderlogo-mod3-01

 5551119LogoPayoff

Turistråd Lolland - Vestlollands Turistforening - Byrumsgruppen

Er du med i en forening, som også har lyst til at deltage i dette arbejde, så tryk på knappen herunder og se hvad der sker.

 

Igangværende byudvikling

Sideløbende med byrumsmidlerne investeres der i disse tider
i mange andre byudviklingsprojekter i Nakskov.

Nakskov Station

Nakskov Station

I sommeren 2016 – til byjubilæet – vil Nakskov Station være ombygget til en moderne trafikterminal for tog og busser. Medfinansering til projektet, der totalt har et budget på 4 mio. kr.  kommer fra byrumsmidlerne: 1 mio. kr. Projekt er igangsat af Regionstog A/S
Blegen

Blegen

Ønsket er først og fremmest at gøre tunellen mere venlig og imødekommende, og herved mere tryg at færdes i og omkring. Derfor arbejdes der nu med at få etableret ny belysning, og få foretaget en oprydning i arealerne omkring tunellen. Der kommer en ny indvendig beklædning af tunellen og kørebanen bliver delt op til hhv....
Tårsvej

Tårsvej

Lolland kommune totalrenoverer Tårsvej, således at byen får en smuk og trafiksikker indfaldsvej når Nakskov i 2016 har 750 års jubilærum. Projektet gennemføres med bidrag fra Transportministeriets Cykelpulje og Lolland Kommune.
Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Da de ældste elever på Fjordskolens Byskoleafdeling i 3013 skulle beskrive deres drømmeskolegård, ville de udskifte den traditionelle, flade asfalt med et mere inspirerende område. Efter næsten tre års arbejde og med støtte fra Drøn på skolegården, er deres idé nu blevet til virkelighed. I 2015 blev skolegården indviet.
Ny Svømmehal

Ny Svømmehal

Det over 2.000 m² store svømmecenter, til et budget på 70 mio. kr. rummer foruden et 25 m bassin med 8 baner også bassiner til leg og bevægelse samt et aktivitetscentrum med vandrutsjebane, klatrevæg og udspringselementer. Den nye svømmehal blev indviet i 2014.
Nakskov Sundhedscenter

Nakskov Sundhedscenter

Det nye Nakskov Sundhedscenter blev indviet 10. juni 2014. Sundhedscentret er blevet renoveret efter bevilling fra Sundheds- og Indenrigsministeriet på 45 mio. kr. samt fra Lolland Kommune og Region Sjælland.
Nakskov Multipark

Nakskov Multipark

Nakskov Multipark rummer faciliteter med mange muligheder indenfor streetkulturen, herunder muligheder for skatere, unge der ønsker at løbe på rulleskøjter, en pumptrack cykelbane og en multibane. Parken er etableret med støtte fra Lolland Kommune og blev indviet i 2014.
Skovrejsning i Nakskov

Skovrejsning i Nakskov

Lige nu vokser nye naturområder frem omkring Nakskov.  Nakskovitterne får mulighed for at bruge naturen endnu mere i fremtiden. Ringstien og de nye naturområder bliver en grøn korridor rundt om byen, som også skaber sammenhæng mellem de naturområder, som borgerne allerede kender og bruger.
Nakskov havn

Nakskov havn

Nakskov Havn har igennem de sidste 10 år investeret over 300 mio. kr. i uddybning, nye kajanlæg, havnefaciliteter og et stort maritimt bagland. Indsatsen virker tydeligvis efter hensigten, og alene i Nakskov er der ca. 1200 arbejdspladser, der er afhængige af havnen.